Inscriere IFBE 2016

Tarif de inscriere Expozitia de Franciza IFBE - 150 Euro (se va plati pentru fiecare firma subexpozanta).

 

A - Chirie spatiu interior neamenajat:      +     B - Constructie stand standard

 

1 latura libera

 

2 laturi libere

 

3 laturi libere

 

4 laturi libere

75 Euro/mp

79 Euro/mp

83 Euro/mp

87 Euro/mp

15 Euro/mp

IFBE - EXPOZITIA INTERNATIONALA DE FRANCIZA SI BRANDING

 Sunt acceptate orice fel de produse, servicii şi înscrisuri legate de comercializarea lor, cu condiţia ca acestea să se încadreze în profilul manifestării, conform tematicii acesteia şi să fie menţionate în contract, acceptate de expozant şi agreate de  Asociatia Romana de Franciza  îşi rezervă dreptul de a nu admite exponatele care nu se încadrează în tematica expoziţiei, şi nici pe cele care apar ca fiind dăunatoare şi periculoase, expozanţii fiind exclusiv răspunzatori de respectarea întocmai a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare în România şi în plan international, pe care se obligă să le cunoască în detaliu. Obţinerea autorizaţiilor prevăzute de lege revine exclusiv în sarcina expozantului. Este permisă vânzarea en-detail, cu respectarea legislaţiei în vigoare în România. Respectarea legislaţiei este în sarcina expozantului.

Expozantul completează două exemplare ale contractului şi le returnează semnate şi stampilate Asociatiei Romane de Franciza, până cel târziu la data de 5 august 2016 (după această dată se mai acceptă înscrieri numai in limita spaţiului disponibil). În funcţie de posibilităţile tehnice, suprafaţa alocată poate diferi de cea solicitată, iar participarea poate fi acceptată sau refuzată de către organizator.  Asociatiei Romane de Franciza va comunica ulterior, în scris, expozantului, spaţiul alocat şi va emite și transmite factura proforma aferentă. Dacă expozantul nu este de acord cu spaţiul alocat, acesta poate notifica în scris organizatorul în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii comunicării. Lipsa notificării în acest sens şi termen reprezintă acceptul tacit al expozantului.

Organizatorul va completa spaţiul alocat pe cele două exemplare ale adeziunii, le va semna şi va remite un exemplar expozantului. Din acest moment, contractul devine obligatoriu pentru cele două părţi.

Contact:

Se trimite formularul...

Serverul a întâmpinat o eroare.

Formular primit.

2 chair

2 chair

2 scaune

Fascia board

Fascia board

Pazie

1 table

1 masa

Carpet flooring

Carpet flooring

Carpeta

Power and light

Curent electric

1 garbage bin

1 cos de gunoi

commercial-cleaning

Cleaning and guarding included

Serviciul de curatenie si paza inclus

Exemplu: spatiu de minim 9mp contine

Exemplu: spatiu de minim 9mp contine

Exemplu: spatiu de minim 9mp contine

Exemplu: spatiu de minim 9mp contine

Exemplu: spatiu de minim 9mp contine

franciza IFBE
franciza IFBE
IFBE
franciza IFBE
franciza IFBE

NEWSLETTER

Înscrieti-va pentru newsletter-ul nostru

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

CONTACT

Tel: +040725891363

Fax: +040318160216 | 0318178371 | 0318179989 |

Email:info[@]francizor.ro

© 2016 Asociatia Romana de Franciza

International Franchise and Branding Exhibition